Domów i mieszkań

domy

Ubezpieczenie domów i mieszkań adresowane jest do właścicieli domów i lokali mieszkalnych, a także do osób które użytkują domy i lokale mieszkalne na podstawie innego tytułu prawnego, np. umowa najmu.

Przedmiotem ochrony są:

  • budynki mieszkalne i lokale mieszkalne
  • pomieszczenia przynależne
  • domki letniskowe
  • stałe elementy wyposażenia
  • ruchomości domowe
  • wartości pieniężne
  • przedmioty wartościowe