Domy w trakcie budowy, przebudowy lub remontu

domyDomy w trakcie budowy, przebudowy lub remontu można również ubezpieczyć. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ale może być rozszerzone o ryzyko kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie obejmuje mienie do którego Ubezpieczony ma tytuł prawny.

Umowę zazwyczaj zawiera się na 12 miesięcy.