Ubezpieczenia od dewastacji

domyPrzedmiotem ubezpieczenia w przypadku dewastacji, są koszty związane z rozmyślnym zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia należącego do Ubezpieczonego, przez osoby trzecie.