Domy letniskowe

domyDomy letniskowe ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych jak również znajdujące się w nich mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stałe elementy wyposażenia i ruchomości domowe. Warunkiem jest prawidłowe zabezpieczenie mienia w postaci dwóch zamków wielozastawkowych w drzwiach wejściowych a także dobry stan techniczny okien i drzwi uniemożliwiający dostanie się do pomieszczeń bez użycia siły lub narzędzi.