Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

domyPrzedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest mienie będące własnością Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny, pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe, wartości pieniężne, przedmioty wartościowe.

Zakres ubezpieczenia dotyczy zdarzeń takich jak:

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek statku powietrznego
 • huragan
 • grad
 • śnieg
 • pękanie mrozowe
 • zapadanie i osuwanie się ziemi
 • lawina
 • zalanie
 • działanie dymu i sadzy
 • huk ponaddźwiękowy
 • uderzenie pojazdu lądowego