Assistance

domyNatychmiastową pomoc, w sytuacji gdy jest ona niezbędna, zapewnia usługi assistance. Rodzaj tych usług jest uzależniony od rodzaju i wariantu ubezpieczenia. Może to być transport i składowanie mienia, zastępcze zakwaterowanie dla Ubezpieczonego, usługi informacyjne, opieka nad zwierzętami. Jak również interwencja specjalisty w zakresie naprawy sprzętu AGD, koszty robocizny elektryka, hydraulika, ślusarza, przegląd instalacji kominowych czy gazowych. W assistance medycznym wizyta lekarza lub pielęgniarki w razie potrzeby, organizacja opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, transport medyczny, dostawa leków.

Assistance nie jest ubezpieczeniem samodzielnym. Zazwyczaj stanowi element pakietu w ubezpieczeniu mienia.