Zielona karta

orangeZielona Karta obowiązuje w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Stanowi dowód obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.