Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

orangeOdpowiedzialność cywilna (OC) to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszysykich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z ruchem pojazdu.

Przy kalkulacji składki brane są pod uwagę, między innymi:

  • miejsce rejestracji pojazdu;
  • wiek właściciela
  • przebieg dotychczasowego ubezpieczenia (ewentualne szkody)
  • rodzaj pojazdu
  • pojemność silnika
  • okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem (prawo jazdy)
  • i inne

Umowę zawiera się na 12 miesięcy, z tym, że składka, na życzenie klienta może być podzielona na raty.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane jest poprzez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. (Dz. U. Nr 124, § 1152)