NNW kierowcy i pasażerów

orangePrzedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku oraz śmierć ubezpieczonych, zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy i dotyczy kierowcy i pasażerów pojazdu. Sumę ubezpieczenia wybiera ubezpieczający. Ubezpieczenie jest dobrowolne