Ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego

turystyczneOchroną ubezpieczeniową może być objęty bagaż podróżny należący do Ubezpieczonego, a także sprzęt sportowy w postaci nart biegowych, zjazdowych, wodnych, deski snowboardowej, deski windsurfingowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. Bagaż i sprzęt sportowy ubezpieczamy od kradzieży z włamaniem i rabunku, zaginięciem podczas transportu pod opieką zawodowego przewoźnika, uszkodzeniem lub zniszczeniem na skutek zdarzenia losowego czy wypadku środka komunikacji.