Koszty związane z odwołaniem imprezy turystycznej, anulowaniem noclegu, odwołaniem lotu

turystyczneUbezpieczeniem mogą być objęte straty finansowe wynikające z odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego przed datą rozpoczęcia podróży zagranicznej lub krajowej z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. Do przyczyn takich miedzy innymi należą: nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, śmierć lub zachorowanie osoby bliskiej wymagającej stałej opieki Ubezpieczonego, zdarzenia losowe lub następstwa przestępstw powodujące konieczność podjęcia czynności prawnych i administracyjnych przy których jest konieczna obecność Ubezpieczonego.

Składka jest uzależniona od ceny imprezy turystycznej, formy zawarcia ubezpieczenia, ceny biletu podróżnego.