Koszty leczenia obejmujące nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek

turystyczneDo najbardziej popularnych ubezpieczeń w podróży należą Koszty Leczenia. Są to koszty, które musiał by ponieść Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej, w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem. Ubezpieczenie obejmuje pobyt i leczenie w szpitalu, pomoc ambulatoryjną, badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Składka uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, czasu ochrony.

Można objąć ubezpieczeniem również koszty leczenia związane z:

  • wykonywaniem pracy za granicą
  • uprawianiem sportów ekstremalnych
  • działaniami wojennymi i stanem wyjątkowym

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta zarówno w formie indywidualnej jak i zbiorowej.