Assistance w podróży

turystycznePrzedmiotem ubezpieczenia assistance w podróży są koszty usług, obejmujące : pomoc prawną, pomoc finansowa, tłumacza, opiekę nad nieletnimi w przypadku hospitalizacji opiekuna, zastępczego kierowcę, odwiedziny osoby wskazanej, kontynuację podróży, organizację wcześniejszego powrotu ubezpieczonego , dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji.

Składka uzależniona jest od: formy zawarcia i czasu trwania umowy, rodzaju usług assistance, wieku ubezpieczonego.