Odpowiedzialność Cywilna Pośrednika Kredytu Hipotecznego

ocObowiązek ubezpieczenia OC Pośrednika Kredytu Hipotecznego wprowadzono Ustawą z dnia 23 marca 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 819).
Zasady ubezpieczenia uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Pośrednika Kredytu Hipotecznego (Dz. U. 2017 poz. 1403).

Jak kupić polisę OC?
W celu ustalenia warunków zakupu polisy oraz wysokości składki prosimy o kontakt.