Gwarancje wadialne

finansoweGwarancja zapłaty wadium to ubezpieczenie przydatne dla firm, które swoje usługi oferują uczestnicząc w przetargach. Gwarancja zapłaty wadium tzw. gwarancja przetargowa umożliwia zwolnienie oferenta od obowiązku zapłaty wadium gotówką. Jest jedną z form, zgodną z przepisami prawa, wniesienia wadium przez firmy przystępujące do przetargu. Gwarancja zabezpiecza ewentualne roszczenia zamawiającego w sytuacji gdy wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy zgodnie z warunkami złożonej oferty.

Po zamknięciu postępowania przetargowego gwarancja, która jest ubezpieczeniem krótkoterminowym, wygasa.