Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz aptek

medyczneUbezpieczenie adresowane jest do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Do podmiotów tego typu, bez względu na formę organizacyjną, zaliczamy: szpitale, apteki, przychodnie, hospicja, laboratoria analiz medycznych, ośrodki rehabilitacyjne, itp.
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku, chyba że strony umówią się inaczej.