Ubezpieczenie zwierząt

rolnictwoOchrona ubezpieczeniowa dotyczy zwierząt gospodarskich będących w posiadaniu rolnika. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy. Najczęściej ubezpieczana jest trzoda chlewna i bydło. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie i powinna odpowiadać maksymalnej wartości zwierząt w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód spowodowanych miedzy innymi przez: grad, huragan, powódź czy ogień.