Ubezpieczenie upraw

rolnictwoOchrona ubezpieczeniowa w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw, należących do rolnika, dotyczy szkód spowodowanych gradem, przymrozkami wiosennymi, skutkami złego przezimowania, huraganem, powodzią, deszczem nawalnym, piorunem, osunięciem się ziemi, lawiną o ile szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10% oraz suszą jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również na zasadach dobrowolnych inne ryzyka, np. ogień

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia upraw przynajmniej od jednego ryzyka , na areał nie mniejszy niż 50% posiadanych upraw.