Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym

rolnictwoPrzedmiotem ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym jest mienie ruchome służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się czasowo w jego posiadaniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy.