Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

rolnictwoUbezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego należy do ubezpieczeń obowiązkowych i jest regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 23 maja 2003 roku (Dz. U nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

Oznacza to, że każda osoba posiadająca gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 hektara podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, tj. budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowę zawiera się na 12 miesięcy.