Ubezpieczenie wartości pieniężnych

blueWartości pieniężne można ubezpieczyć w miejscu ubezpieczenia od ryzyk takich jak: pożar, wybuch, powódź, huragan, zalanie, kradzież z włamaniem i rabunek. A także w transporcie na skutek rabunku, wypadku pojazdu czy kradzieży, która nastąpiła bezpośrednio po wypadku. Warunkiem odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń za szkody jest odpowiednie zabezpieczenie wartości pieniężnych przez Ubezpieczonego zarówno w budynku/lokalu jak i w transporcie.