Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

bluePrzedmiotem ubezpieczenia szyb od stłuczenia są będące w posiadaniu Ubezpieczonego, stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków lub lokali oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, okładziny, elementy wykonane ze szkła, minerałów, lustra zamontowane w ścianach, oszklenia reklamowe, szyldy, gabloty, tablice świetlne. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wymienione w umowie ubezpieczenia. Umowę zawiera się na 12 miesięcy. W zależności od wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel może pokryć, związane ze szkodą, koszty usług ekspresowych, ustawienia rusztowań, wynajęcia dźwigu, demontażu i naprawy instalacji świetlnych, odtworzenia napisów reklamowych.