Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

blueMienie przyjęte do ubezpieczenia musi stanowić własność Ubezpieczonego lub być w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. Przedmiotem ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku są następujące kategorie mienia:

  • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
  • stałe elementy wykończenia wnętrz
  • rzeczowe aktywa obrotowe
  • nakłady inwestycyjne
  • mienie osób trzecich
  • mienie pracownicze

Warunkiem ubezpieczenia jest zabezpieczenie mienia zgodnie z wymogami ubezpieczyciela. Dotyczy to zabezpieczeń drzwi, okien i innych otworów zewnętrznych, krat, rolet, żaluzji, zabezpieczenia oryginalnych i zapasowych kluczy do pomieszczeń.
Umowę ubezpieczenia zawiera się zazwyczaj na 12 miesięcy.