Ubezpieczenia towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia

bluePrzedmiotem ubezpieczenia towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia są środki obrotowe, które muszą być przechowywane w urządzeniach chłodniczych w temperaturze co najmniej -18 stopni Celsjusza. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie, które uległo rozmrożeniu na skutek przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwającej ponad 2 godziny, a także uszkodzenia urządzeń chłodniczych z powodu, np. zwarcia, obniżenia lub zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenie.